Žolt Sakalaš primio šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu

0
319
romanolil.net

Novi Sad, 28. april – O položaju nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Vojvodini, o njihovom obrazovanju, kao i o programima koje realizuje Savet Evrope, između ostalog i u Srbiji, razgovarali su danas potpredsedik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice Žolt Sakalaš i šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper.

U okviru radnog sastanka Sakalaš je upoznao Flesenkempera sa primerima dobre prakse obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, koje se na teritoriji AP Vojvodine ostvaruje na ukupno šest jezika, i to na srpskom, mađarskom, hrvatskom, rumunskom, rusinskom i slovačkom jeziku.

Žolt Sakalaš

Prema njegovim rečima, položaj nacionalnih manjina, kao i mogućnost da se obrazuju na svom maternjem jeziku smatramo veoma bitnim, te se u okviru nadležnosti Sekretarijata posebna pažnja poklanja promociji multikulturalizma i tolerancije.

Govoreći o dobroj saradnji na raznim projektima na teritoriji AP Vojvodine, na sastanku su predstavljena i dva projekta koji su nastali zajedničkom inicijativom Saveta Evrope i Evropske unije, jedan se odnosi na zaštitu prava nacionalnih manjina i LGBTI osoba u skladu sa standardima i preporukama Saveta, dok drugi pod nazivom „Kvalitetno obrazovanje za sve“ pored obrazovanja promoviše različitost i toleranciju. Oba projekta sprovode se u celoj Srbiji, i to u saradnji sa resornim ministarstvima i ustanovama.