Zatvoren Dom za stara lica „Gala“ u Novom Salnkamenu

0
286
romanolil.net

Novi Sad , 30. septembar 2021.

Inspektori socijalne zaštite Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zatvorili su Dom za stara lica „Gala“ u Novom Slankamenu, u Ulici Branka Radičevića 23.

U okviru inspekcijskog nadzora oni su utvrdili da se u Domu „Gala“ pruža usluga domskog smeštaja odraslim i starijim licima, bez dozvole za rad u skladu sa članom 115. Zakona o socijalnoj zaštiti.

Tokom obavljanja nadzora utvrđeno je da se na navedenoj adresi nalazi 20 korisnika, nakon čega je doneto Rešenje o zabrani rada i dat nalog za njihovo iseljenje.

U toku kontrolnog nadzora, 30. septembra, konstatovano je da su svi korisnici iseljeni.

Protiv odgovornog lica podneta je krivična prijava i obavešteni su svi nadležni organi.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, pored redovnog nadzora, obavlja i vanredne inspekcijske nadzore ukoliko postoji sumnja na nepravilnosti u radu ili neadekvatan smeštaj, kao i nadzore po prijavi građana.


Pokrajinski sekretarijat poziva građane da svoje starije srodnike smeštaju u registrovane i licencirane domove, čiji se spisak nalazi na sajtovima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.