Za obnovu Almaškog kraja 35 miliona dinara

0
255
romanolil.net

Pokrajinska vlada je danas donela rešenje da se izdvoji 35 miliona dinara za prvu fazu obnove Almaškog kraja u Novom Sadu, a novac je namenjen za izradu projektne dokumentacije.

Almaški kraj je odlukom Vlade Srbije od pre dve godine, utvrđen za prostorno kulturno-istorijsku celinu.

Nastao je između 1716. i 1718. godine, a glavni potezi Almaškog kraja, uočljivi su već na mapi grada iz 1745. godine. Na planu Novog Sada iz 1877, vidljiva je današnja urbana matrica i parcelacija Almaškog kraja, sa karakterističnim srpskim graditeljskim nasleđem. Najveći broj sačuvanih kuća u ovom delu grada iz druge je polovine XIX veka i prvih decenija XX veka.