Vavilonska kula

0
386
romanolil.net

Vreme gradnje Vavilona sa navim materijalima!„Virus“ rušenja, i njihova uloga u spoju istine i manipulacija.Kakav god da je „virus“ njegova uloga služi da se umnožava  i uništava.

Rušitelji  mostova, istine, svega  onoga što čini ljudsko biće čovečnim, su se udaljili od Istoka  (mikedem), od Boga i svoga naroda.Da li je nastalo vreme novo gradnje? Čega , gde se gradi, šta se gradi, kako i na koji način?Možda je to kula „koja doseže do neba“.Po svim ovozemaljskim  pokazateljima, da  gradi se: da se istina baci pod noge, da novi graditeljski materijali nisu i nemaju  graditeljskog veziva sa svojim biološkim bićem.Udaljiti se od svog  biološkog  bića (mikedem), je bežanje od sebe, od svoga postojanja, od svoje zajednice, a sve radi gradnje vavilonske kule koja doseže do neba.Ta ista kula, bez  graditeljskog  veziva  koja doseže do neba, je bitan činilac i pokazatelj  suprotnosti koja se daleko, daleko  udaljila od svoga postojanja,  od Istoka.Kule sa stepenastim  platformama, su lažnim indoktrinama, ali sa odabranim graditeljima koji su se odrekli  „svoga ja“ su glasno govornici, ideološki  tvorci  potopa.

Gradite kule, gradove, da bi se zaštitili od „svoga ja“.

Vreme je pokazatelj  mnogo čega,  pokušavate da kozmetičkim maskama radikalno promenite  postojanje „svojega ja“  to je davno prepoznatu  u opisu „Enuma elisu“   ili ep o Gilgamešu, takođe da ne zaboravite „te dođe potop i sve poruši vaše gradove, kule, ideje, zakulisne radnje“.Tražiti odgovore je nešto, dobijanje  ne/čega  je učinjen  dvo korak .Šta sa čovekom  koji  ima u sebi : dostojanstvo, čovekoljublje, neraskidivu  vezu sa svojim biološkim bićem sa vezivom koje se ni sa čime  ne može razdvojiti od svoje graditeljske moći, sa svojim ja.Tako satkan čovek kaže: „graditeljima“  kula, manipulacija, neistina, shvatite  da je vreme  Nimruda  (mi ćemo se pobuniti ), ući ćemo u Nojevi  barku i preživeti!