Usvojen ugovor o izradi urbanističkog projekta brze saobraćajnice

0
280
romanolil.net

Članovi Gradskog  veća  na 43. Sednici održanoj, 25.05.2021.godine na dnevnom redu imali:

•             Usvajnje predlog  ugovora o izradi urbanističkog projekta za izgradnju brze saobraćajnice na teritoriji Grada Sombora za deonicu od graničnog prelaza sa Mađarskom do raskrsnice sa postojećim državnim putem br. 12.

Gradsko veće grada Sombora je prihvatilo je ponude:

•             JKP „Zelenilo“ za radove na izgradnji dečijeg igrališta sa postavljanjem osvetljenja u Kolutu i radove na uređenju parka kod železničke stanice u Somboru sa postavljanjem nove javne rasvete

•             JKP „Vodokanal“ za izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u ulici Sremskog fronta u Somboru

Gradsko veće grada Sombora je usvojilo:

•             predlog za raspodelu sredstava po javnim konkursima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata i manifestacija u kulturi

•             programa projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade

•             programa projekata  za realizaciju  Lokalnog akcionog plana Roma

•             programa  projekata  udruženja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kao i za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade