Unaprediti rad pravosuđa kroz izmene i dopune Zakona o parničnom postupku

0
461
romanolil.net

Beograd, 12. mart 2021.

Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije Maja Popović i predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković razmatrali su pitanja vezana za unapređenje rada pravosuđa kroz izmene i dopune Zakona o parničnom postupku, koje treba da doprinesu smanjenju preopterećenosti sudova i efikasnijem dostavljanju sudskih spisa.

U tom smislu, Popović je naglasila da se po pitanju povećanja efikasnosti sudstva dosta toga očekuje od projekta EU koji pruža pomoć Ministarstvu u izradi programa „Super Saps“, kojim će se omogućiti gotovo potpuna digitalizacija našeg pravosuđa, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.