Ukinut zakup zemljišta u javnoj svojini, usvojena odluka za letnje bašte ugostitelja, usvojenim LAP-OM za zapošljavanje do novih 17 radnih mesta

0
181

U velikoj sali opštinskog Kulturnog centra, danas je održana 9. sednica SO Apatin. Sednica je započela minutom ćutanja povodom smrti odbornika Steve Rapaića, umesto koga je verifikovan mandat odborniku Danijelu Ajduku.
U nastavku sednice, usvojen je predlog Odluke o uslovima i merama koje je potrebno sprovesti i obezbediti u toku uklanjanja građevinskih objekata, a radi se o kontroli izvršenja rušenja objekata.


Usvojen je i Izveštaja o utrošenim sredstvima iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2020. godini, gde je najveći deo sredstava trošen na uklanjanje divljih deponija, monitoring kvaliteta vazduha i polena, kao i finansiranje udruđenja građana koja se bave ekologijom.
Usvajanjem Odluke o izmeni Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Apatin za koje je obavezna javna rasprava i postupku i načinu sprovođenja javne rasprave, utvrđeno je da se oglašavanje javne rasprave može vršiti u bilo kom sredstvu javnog informisanja.

Skupština je usvojila i Odluku o olakšicama za utvrđivanje naknade za korišćenje javnih površina za letnje bašte na teritoriji opštine Apatin za 2021. godinu kojom je iznos zakupa umanjen za 90%.


U naredne dve tačke su usvojeni Pravilnil o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Apatin, kao i predlog Pravilnika o uslovima, postupku i načinu korišćenja sredstava iz budžeta za finansiranje i sufinansiranje opšteg interesa u oblasti sporta opštine Apatin.

Nastavak sednice su obeležili usvajanje programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putevima,planiranje i urbanizam Apatin – u likvidaciji za 2021. godine, kao i izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu i Plana rada sa finansijskim planom za 2021.godinu Turističke organizacije, Crvenog krsta, Opštinskog kulturnog centra, Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“, Ustanove za stručno osposbljavanje odrsalih, te mesnih zajednica Apatin, Prigrevice, Kupusine i Svilojevo.


Na sednici je usvojen i Lokalnoi akcioni plan za zapošljavanje opštine Apatin za 2021/2023 godinu, kojim je predviđeno kao i prošle godine, finansiranje dve mere aktivne politike zapošljavanja. Budžetom je predviđeno 2 miliona za realizaciju istih, te će po okončanju saradnje sa NSZ i sprovođenja mera samozapošljavanja i zapošljavanja iz kategorije teže zapošljivih grupa kroz konkurs, posao naći 17 novih lica sa teritorije opštine Apatin.


Do kraja sednice su usvojene kadrovske izmene u Komisiji za rodnu ravnopravnost, Komisije za davanje naziva i preimenovanje ulica i trgova u opštini Apatin, Opštinskoj izbornoj komisiji, Komisiji za izbor članova Saveta mesnih zajednica, Drugostepenoj Komisiji za izbor članova Saveta mesnih zajednica, Školskom odboru Tehničke škole sa domom učenika, Upravnom odboru Opštinskog kulturnog centra i Upravnom odboru Turističke organizacije Apatin „Apatin“.