U Četvrtak 10.sednica Skupštine opštine Apatin

0
254
romanolil.net

Predsednik SO Apatin Milan Škrbić, sazvao je za četvrtak 24.06.2021. desetu sednicukoja SO, koja će se održati u velikoj sali Doma kulture Apatin sa početkom u 10 časova.

Za sednicu je predlažen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2020. godinu,
 2. Razmatranje Zbirnog godišnjeg izveštaja o naplati i trošenju sredstava samodoprinosa za period januar – decembar 2020. godine
 • predlog Zaključka
 1. Predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2021. godinu
 2. Razmatranje Programa raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Predlog Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa teritorije opštine Apatin
 2. Predlog Odluke o stipendiranju i pomoći u školovanju učenika srednjih škola na teritoriji opštine Apatin
 3. Predlog Odluke o naknadi troškova smeštaja i ishrane učenika srednjih škola u Domu učenika Apatin
 4. Predlog Odluke o određivanju ekonomske cene usluge celodnevnog i poludnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin
 5. Predlog Rešenja o utvrđivanju cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u predškolskoj ustanovi „Pčelice“ Apatin
 6. Razmatranje Godišnjeg Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Apatin za 2020.godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Apatin za 2020.godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad za 2020. godinu, Finansijskog izveštaja za 2020. godinu i Programa rada Centra za socijalni rad za 2021. godinu, sa Finansijskim planom za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskom kulturnom centru Apatin
 • predlog Zaključka
 1. Predlog Odluke o brisanju ogranka JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin
 2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin sa Izveštajem nezavisnog revizora, prve izmene Godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu sa cenovnikom usluga za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o radu i poslovanju Mesne zajednice Sonta sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu i Finansijski plan za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u Katastarskoj opštini Sonta
 2. Predlog Rešenja o razrešenju članova Saveta za budžet i finansije
 3. Predlog Rešenja o imenovanju članova Saveta za budžet i finansije
 4. Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za sprovođenja konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin
 5. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenja konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin