Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu uvodi nove obrazovne sisteme

0
336
romanolil.net

Novi Sad , 12. april 2021.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević posetio je danas Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, gde je sa rukovodstvom razgovarao o uvođenju novih obrazovnih sistema u studijske programe.

Tokom posete sekretar Milošević je istakao da je znanje faktor koje unapređuje privredni potencijal.

„Ovde sam ohrabren informacijama koje govore da su studijski programi orijentisani ne samo prema najsavremenijim naučnim istraživanjima, nego pre svega prema zahtevima prakse i onome što je kroz koncept dualnog obrazovanja, već zastupljeno u aktuelnim studijskim programima“, kazao je resorni sekretar.

On je sa rukovodstvom Fakulteta razgovarao o infrastrukturnim i naučnim unapređenjima, a dekan Dragica Radosav istakla je da je novi ciklus studiranja u toku akreditacije.

„Želimo jedan novi ciklus studiranja, moderan, opredeljen pre svega ka tržištu, ka kompanijama. Iako imamo rezultate i dobro radimo, u budućem periodu tom pitanju ćemo se još više posvetiti, jer je to fokus ne samo našeg univerziteta, već i svih ostalih fakulteta i univerziteta u našoj zemlji“, napominje Dragica Radosav.

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu funkcioniše u okviru Univerziteta u Novom Sadu i trenutno je aktivno između 1.700 i 2.000 studenata na osnovnim, master i doktorskim studijama.