SWOT analiza grada Beograda

0
357

Dana 30.11.2021 održana je fokus grupa i prezentacija SWOT analize za izradu Nacrta Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji Grada Beograda za period od 2022. do 2032. godine i Nacrta Akcionog plana za njeno sprovođenje.

Ispred Alijanse protiv diskriminacije Roma sastanku je prisustvovao Milorad Popović kao naš monitor za grad Beograd.

Alijansa protiv diskriminacije Roma nastojaće da se uredno odaziva i uzme učešće u svim budućim organizovanim sastancima koji se odnose na bolji status Roma i Romkinja u RS.

Milorad Popović