Subvencije za samozapošljavanje lica iz kategorija teže zapošljivih

0
220
romanolil.net

Gradsko veće grada Sombora održalo je danas 47. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo 10 tačaka.

Gradsko veće odlučilo je da će Grad Sombor u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i ove godine, u okviru mera aktivne politike zapošljavanja, uputiti javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima i javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapošljavanje.

Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 11.850.000,00 dinara, od čega je Grad Sombor obezbedio sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara, a Nacionalna služba za zapošljavanje iznos od 5.850.000,00 dinara.

Na današnjoj sednici članovi Gradskog veća usvojili su rešenje o visini naknade u postupku vansudskog poravnanja, za pravna i fizička lica koja su bez pravnog osnova koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini za agroekonomsku 2020/2021. godinu.

Naknada se utvrđuje u trostrukom iznosu najviše prosečno postignute cene po hektaru na teritoriji okruga na kojoj se nalazi poljoprivredno zemljište koje se koristi bez pravnog osnova.

Prema podacima dostavljenim od Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde, najviša prosečna cena u Zapadnobačkom okrugu za 2020/2021 agroekonomsku godinu postignuta je u Opštini Apatin i iznosi 513,14 evra po hektaru, tako da će naknada u postupku vansudskog poravnanja, za pravna i fizička lica koja su bez pravnog osnova koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini iznositi 1.539,42 evra po hektaru.