Subvencije od 34 miliona za projekte unapređenja lokalnog i regionalog razvoja

0
306
romanolil.net

Novi Sad, 16. april – Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić uručio je danas ugovore vredne 34 miliona dinara predstavnicima 36 opština i gradova koji su pravo na sredstva ostvarili na osnovu Konkursa za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine.

Aktivnosti na projektima lokalnih samouprava kojima su bespovratna sredstva odobrena odnose se na izradu i realizaciju planova razvoja, odnosno osnovnog strateškog dokumenta kojim treba da se definišu prioritetni ciljevi za razvoj lokalnih samouprava.

„Važno je naglasiti da su planovi razvoja hijerarhijski najviši dokumenti razvojnog planiranja koji na lokalnom nivou sadrže dugoročne planske projekcije za period od najmanje sedam godina“, poručio je Sofić obraćajući se predstavnicima opština i gradova.

On je apelovao da se u procesu njihove izrade moraju uzeti u obzir i stručno obraditi svi ključni aspekti društveno-ekonomske i razvojne politike uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava u cilju obezbeđenja održivog rasta i razvoja.

Na nivou jedinica lokalne samouprave predviđena je zakonska obaveza usvajanja lokalnih planova razvoja u skupštinama gradova i opština koji po formi i sadržini, a naročito po ciljevima i merama, moraju biti usaglašeni sa višim nivoima razvojnog planiranja.

Resorni sekretar je naglasio da je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu spreman da u ovom procesu lokalnim samoupravama pruži konkretnu i vidljivu podršku kako putem bespovratnih sredstava, tako i u fazi sprovođenja planova razvoja koji predstavljaju preduslov za usvajanje odgovarajućih strategija za ostvarivanje planirane vizije razvoja i upravljanja javnim politikama na lokalnom području.