Somboru 11 miliona dinara za sufinansiranje usluga socijalne zaštite

0
313
romanolil.net

Datum: 26 Maja, 2021

Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković  potpisao je danas u Beogradu ugovor o namenskim transferima sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije.

Gradu Somboru su, prema ovom ugovoru, za sufinansiranje usluga socijalne zaštite iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, dodeljena sredstva u iznosu od 11.342.466,00 dinara. Ugovore je predstavnicima gradova i opština svečano uručila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević.

Za mere socijalne zaštite, u koje spadaju usluge ličnog pratioca deteta i učenika, pomoći i nege u kući, dnevnog boravka za decu i odrasla lica sa smetnjama u razvoju, sigurne kuće, bračnog i porodičnog savetovališta, savetovališta za rani razvoj deteta, personalne asistencije za lica sa smetnjama u razvoju, socijalno – edukativne usluge, roditeljskog dodatka za prvorođeno dete, finansijske pomoći nezaposlenim porodiljama i finansiranje vantelesne oplodnje, Grad Sombor je ove godine izdvojio 100.930.000,00 dinara.