Sombor ostaje grad zelenila

0
357
romanolil.net

Dana: 19 Aprila, 2021

Somborski drvoredi obnovljeni su sa više od  3800 novih stabala, a posebno mesto tokom ove velike akcije zauzela je sadnja više od 1200 stabala bođoša.

Takođe su  posađene mladice javora, topole, vrbe, lipe, duda, jasena i bagrema, kojima su obnovljeni  ili oformljeni  potpuno novi drvoredi u brojnim ulicama, parkovima, dečijim igralištima, stadionima i oko hipodroma.

Sombor nadaleko poznat i prepoznat kao grad zelenila,  u kom je plansko ozelenjavanje započeto tokom druge polovine 19. veka kada su posađeni drvoredi dudova, platana i oformljeni prvi gradski parkovi, lokalna samouprava je, prvi put posle više decenija, u jesen 2020. godine pokrenula veliku akciju ozelenjavanja i bogaćenja zelenog  fonda grada doprinosi  zdravlju i kvalitetu životne sredine.

U nastojanju da zelenilo i dalje bude ponos grada, da se očuva identitet Zelengrada, a svesni dobrobiti kojom zelenilo doprinosi zdravlju i kvalitetu životne sredine, pristupilo se velikoj, sistemskoj obnovi gradskog zelenila, pre svega drvoreda, i parkova, ali i formiranja novih zelenih površina na teritoriji samog  grada i naseljenih  mesta  somborske  teritorije.

Akcija ozelenjavanja  se nastavlja  na jesen.