Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji

0
222
romanolil.net

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Evropskom komisijom organizovalo je Radni sastanak o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja.

U uvodnom obraćanju, pored ministarke Gordane Čomić i Nj.E. ambasadora EU u Srbiji, Sem Fabricija, obratio se predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić.

Predsednik Nakić govorio je o aktivnostima Nacionalnog seveta iz oblasti primarne nadležnosti nacionalnih saveta, a i o sprovođenju Strategije, saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Srbije, značaju i ulozi lokalnih mehanizama u sprovođenju inkluzije Roma i njihovom nerešenom radno-pravnom statusu.

Takođe, pohvalio je značajna ulaganja EU u procesu inkluzije Roma, naročito iz oblasti stanovanja i pozvao delegaciju EU da se uključi u aktivnosti i finansiranje učeničkih i studentskih stipendija, kako bi se broj stipendiranih učenika i studenata povećao u narednoj školskoj i akademskoj godini.

Pored predsednika Nakića, na Radnom sastanku u ime Nacionalnog saveta učestvovao je generalni sekretar Dejan Vlajković.
Na Radnom sastanku su pored predstavnika Vlade Srbije – pomoćnici ministara i državni sekretari Ninoslav Jovanović i Stevan Gligorin i predstavnika međunarodnih institucija, učestvovali predstavnici nekoliko romskih asocijacija: Pedagoški asistenti, Zdravstvene medijatorke, Fond za otvoreno društvo, Asocijacija romskih koordinatora, Romska ženska mreža, Asocijacija Evropski policajci nacionalnih manjina i drugi.

Tehničku podršku i moderiranje pružio je SIPRO TIM – Dragana Arijas i Slavica Denić.