SO Apatin stavila u funkciju senzorne sobe i logopedsko- defektološki kabinet

0
183
romanolil.net

POČELO TESTIRANJE DECE KOJA IMAJU POTREBU ZA KORIŠĆENJEM SENZORNE SOBE I LOGOPEDSKO-DEFEKTOLOŠKIM KABINETOM
Izgradnja senzorne sobe i logopedsko-defektološkog kabineta je ideja jedinice lokalne samoupave i Centra za socijalni rad Apatin, koja za cilj ima dodatnu podršku deci i roditeljima čija deca imaju teškoća u razvoju.
Mi smo konačno ušli u prvu fazu rada u senzornoj sobi i logopedsko-defektološkom kabinetu, a ona se odnosi na testiranje i procenu dece koja imaju potrebu da se dodatno uključuju u logopedsko-defektološke tretmane ili tretmane senzorne reintegracije, rekla je direktorica Centra za socijalni rad Apatin Nikolina Sučević.

Direktorica Centra za socijalni rad je dodala da je odluka da se počne rad sa decom koja imaju mišljenje interesorne komisije da im je neophodna dodatna pomoć i podrška, da to budu deca mlađeg kalendarskog uzrasta, da bi se kasnije proširivao opseg dece koja će koristiti dodatne usluge.

Deci predškolskog i ranijeg školskog urasta je i najpotrebniji širok tretman, tačnije imaju najviše potrebe za učestalim tretmanima jer oni daju bolje rezultate.

Do sada je bila situacija da zbog nedostatka kadra, decu kojoj je potreban dodatan ili intezivan tretman, roditelji vode u Sombor ili druge gradove, a sada će se sva usluga moći pružati u Apatinu. Važno je istaći da ceo projekat finansira opština Apatin, te da roditelji neće imati dodatnih troškova, kaže Nikolina Sučević.


Trenutno se testiranje i procena radi sa svakim detetom pojedinačno uzimanjem anamneze od roditelja i procenom sposobnosti dece da bi se stvorila šira sliku o tome šta je deci najneophodnije. Stručni kadar koji će biti angažovan u logopedsko-defektološkom kabinetu biraće se pre svega na osnovu potreba deteta, tako da kada se završi ciklus testiranja i procene, biće jasno kolika će biti potreba defektologa, logopeda, somatopeda i drugih stručnih kadrova koji će pružati podršku deci i roditeljima.