Sazvana 9. sednica Skupštine opštine Apatin

0
316
romanolil.net

U utorak, 11. maja 2021. godine sa početkom u 10,00 časova u velikoj sali Doma kulture Apatin, održaće se 9. sednica SO Apatin za koju je predložen sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izveštaja Mandatno-imunitetske komisije
 • Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Steve Rapaića
 • Predlog Rešenja o verifikaciji mandata odbornika Danijela Ajduka
 1. Predlog Odluke o uslovima i merama koje je potrebno sprovesti i obezbediti u toku uklanjanja građevinskih objekata
 2. Razmatranje Izveštaja o utrošenim sredstvima iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2020. godini
 • predlog Zaključka
 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Apatin za koje je obavezna javna rasprava i postupku i načinu sprovođenja javne rasprave
 2. Predlog Odluke o olakšicama za utvrđivanje naknade za korišćenje javnih površina za letnje bašte na teritoriji opštine Apatin za 2021. godinu
 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama
 4. Predlog Pravilnika o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Apatin
 5. Predlog Pravilnika o uslovima, postupku i načinu korišćenja sredstava iz budžeta za finansiranje i sufinansiranje opšteg interesa u oblasti sporta opštine Apatin
 6. Razmatranje Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putevima,planiranje i urbanizam Apatin – u likvidaciji za 2021. godin

Види чланак

 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o radu Turističke organizacije Apatin sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu i Plana rada Turističke organizacije sa finansijskim planom za 2021.godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o radu Crvenog krsta Apatin sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu i Plana rada Crvenog krsta Apatin sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog kulturnog centra Apatin sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu i Programa rada Opštinskog kulturnog centra sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o radu Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu i Plana rada Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o radu Ustanove za stručno osposbljavanje odrsalih sa pregledom poslovanja za 2020. godinu i Plana rada Ustanove sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Apatin sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu,Finansijski plan Mesne zajednice za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem Mesne zajednice Prigrevica za 2020. godinu i Plana rada sa Finansijskim planom Mesne zajednice Prigrevica za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednica Kupusina sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu,predloga planaa rada sa finansijskim planom Mesne zajednica Kupusina za 2021.godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Svilojevo sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu i Plana rada Mesne zajednice Svilojevo sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • predlog Zaključka
 1. Razmatranje Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Apatin za 2021/2023 godinu
 • predlog odluke
 1. Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za rodnu ravnopravnost
 2. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 3. Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za davanje naziva i preimenovanje ulica i trgova u opštini Apatin
 4. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za davanje naziva i preimenovanje ulica i trgova u opštini Apatin
 5. Predlog Rešenja o razrešenju Opštinske izborne komisije Apatin
 6. Predlog Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Apatin
 7. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za izbor članova Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Apatin
 8. Predlog Rešenja o imenovanju Drugostepene Komisije za izbor članova Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Apatin
 9. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika Apatin
 10. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika Apatin
 11. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin

31.Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin

32.Predloga Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Apatin „Apatin“

33.Predloga Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Apatin „Apatin“