RUKOVODSTVO NACIONALNOG SAVETA NA OBELEŽAVANJU DANA OPŠTINE KOCELJEVA

0
243
romanolil.net

Predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski i generalni sekretar Dejan Vlajković prisustvovali su svečanoj sednici povodom obeležavanjau Dana opštine Koceljeva.

Svečanu sednicu otvorio je predsednik opštine Koceljeva Dušan Ilinčić, koji je govorio o radu opštine i predstavio dosadašnje rezultate.

O planiranim aktivnostima opštine i saradnji sa republičkim institucijama govorio je predsednik SO Koceljeva i narodni poslanik Veroljub Matić.

Pored obraćanja gospode Ilinčića i Matića, prisutni su mogli da uživaju u bogatom kulturno umetničkom programu.
Nacionalni savet će i u narednom periodu nastaviti saradnju sa opštinom Koceljeva i drugim lokalnim samoupravama kako bi se socio ekonomski položaj romskog stanovništva unapredio.

Upravo je takva saradnja sa Koceljevom i drugim opštinama i gradovima rezultirala dobijanjem granta od strane UNOPS-a za poboljšanje stanovanja romskog stanovništva.