“Romski kulturni centar Pančevo” u poseti muzičkoj školi ,,Petar Konjović,, u Somboru

0
370
romanolil.net

Predsednik “Romskog kulturnog centra Pančevo” iz Pančeva gospodin Stevan Jovanović,  tome prilikom nam je rekao: privodim kraju obilazak romske dece koja će imati takmičarski nastup u Deronjama.

Kako sam već najavio najbolji će dobiti “ono što najviše vole- instrumente”.

Došao sam sa republičkim poslanikom gospodinom Goranom Milićem, koji nam daje bezrezervnu podršku pri realizacije ove naše ideje.

Pokušavam da manifestacija  “Međunarodni  dan muzike romske dece” postane  tradicionalna manifestacija, u okviru  kulturnog  programa koji  ima jasnu viziju,  to je promovisanje obrazovanja  talentovane  romske dece u muzici.

Takođe bih istakao da našu viziju želimo realizovati sa muzičkim šklolama, jer obrazovanje dece na polju muzike trebamo usmeriti  u obrazovne institucije.

Profesor  Đura Parčetić  je pohvalio ideju da deca kao nagradu dobiju “ono što najviše vole- instrumente”.                                                                                   

Takođe je bila prisutna i majka deteta  koja je izrazili  zainteresovanost da  dete učestvuje na takmičenju.