Sekretar Zoran Milošević u poseti fakultetima u Subotici

0
308

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević posetio je danas subotičke visokoškolske ustanove – Ekonomski i Građevinski fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, čiji je osnivač AP Vojvodina.

On je istakao da je Pokrajina partner ovim ustanovama, te posebno podvukao značaj Učiteljskog fakulteta za mađarsku nacionalnu manjinu.

„Reč je o vrlo važnim resursima našeg razvoja u sferi ekonomije i građevinarstva, a posebno važnu misiju u Vojvodini ima Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku.

Ovaj fakultet svedoči pre svega o tome kako mi vidimo život u različitosti, jer su važne perspektive nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica vezane za njihovu kulturnu, obrazovnu, političku i svaku drugu integrisanost u srpsko društvo“, kazao je sekretar Milošević.

Tokom radne posete bilo je reči i o unapređenju infrastrukture fakulteta, poboljšanju studijskih programa, kao i o pitanjima u vezi sa primenom Zakona o visokom obrazovanju, pre svega o dualnom obrazovanju.

„Mi imamo dva puta – jedan predstavljaju akreditovani studijski programi dualnog obrazovanja, dakle posebni programi koji u odnosu teorije i prakse pokazuju bolju usklađenost praktične nastave, gde se kroz angažman poslodavaca i fakulteta intenzivira ta praktična delatnost.

Drugi put je da već postojeći studijski programi imaju jedan modul koji obezbeđuje veći udeo praktičnog rada. Znači, govorimo o spremnosti studenata da po završetku studija potpuno budu integrisani u radne procese“, naveo je Milošević. Sekretar je dodao da je u narednom periodu potrebno modernizovati studijske programe na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku, posebno za doktorske studije, čime bi postupak dobijanja statusa pravnog lica bio zaokružen.