Predsednik Dalibor Nakić na svečanoj ceremoniji kod pokrajinskog sekretara Žolta Sakalaš

108

Pe inkerdi svečano ceremonija, ramome si kontrakto savo si khudo e cipjenge žutimate, pa e sja Nacionalne minoriteturja save si fundome pa e teritorija AP Vojvodina.

Ando alav pa Pokrajinske vlade, e kontrakturja ramosardas pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Žolt Sakalaš.

romanolil.ne