Pokrajina žutisarda te kerđolpes Herbarijum po Prirodno-matematičkom fakultetu, a silen žndujala te kerđolpes vi e nevi zgrada

0
191
romanolil.net

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje thaj naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević ađes sas ando Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, haj puterdas nevo kerdo Herbarijum Departmanu pe biologija tha ekologija.Palav kavak projekto Sekretarijat da cipjengo žutimos ohto miliona dinara.

"But si šukar kanak san ketane manušenca save dine pesko trajo pale nauka.Najis e manušenge save sas kađa motivisane pa e kaja bući, andav kodo ke kađa buhljarelpes funkcionalno ekološko gođi amarenge bejatonge", povestisardas o sekretar Milošević.

Herbarijum si fondome 1947. berš, aj katar 2003.berš si ramome ande maškarljumljako registro naučnih herbarijuma, atunči vi las o pindžardo akronim BUNS.Ađes ande herbarijumsoko zbirka si 250.000 eksikata, save si čhute ande 13 kolekcije.

Katka si majdbari kolekcija pe mkorskih organizama ande Srbija.