Novi Sad-Nevi zgrada pa e Matica srpska-15 milona

0
123
romanolil.net

Novi Sad , 17. mart 2021.

Pokrajinaći vlada čhuta rigate 15 miliona te šaj numa te teljrelpes te kerđolpes Biblioteka Matice srpske, kote avela vi bibliotečko-informaciona građa.

Biblioteka Matice srpske- si kulturaki ustanova savvi si khudi haj dulmut arakhla pesko than po nacionalno zurjavipe.Nevi zgrada avela 13.300 kvadratnih metara, ketane kalesa objektosa kaj si e Biblioteka, atunči kerđilaspe adekvatno bućako žutimos.

Pa e ađesutni sednica inke sas vorbe te pa o Prirodno-matematičkom fakultetu-Novi Sad, žutilpe e cipjenca 12.5 milioda dinara te šaj te keren projektno-tehničke dokumentacije.