Nove mere zapošljavanja u AP Vojvodina za 2022 godinu

0
212
romanolil.net

Na osnovu novog akcionog plana za zaošljavanje Pokrajinska Vlada izdvojila je 47,5 dinara kao i nove ciljeve kojim se definišu i utvrđuju novi principi, prioriteti i mere politike zapošljavanja, a koje će biti realizovane u 2022 godini kao concept povećanja zaposlenosti u AP Vojvodini.

Sama ideja subvencionisanja nezaposlenim licima za samozapošljavanje, preduzetnicima za zapošljavanje dodatne radne snage, sprovođenje javnih radova i stručnog usavršavanja su inovativni procesi za koje je izdvojen budžet u visini od 47,5 miliona dinara.

Svakako će jedan od bitnijih prioriteta biti otvaranje novih radnih mesta, smanjenje stope nezaposlenosti, bolji obrazovni profil kandidata, znatno ulaganje u ljudske resurse uz korišćenje svih kapaciteta Edukativnog centra, a sve sa ciljem usklađivanja potražnje i ponude na tržištu rada, kao i pružanje jednakih mogućnosti svima onima koji potražuju zaposlenje.

Sama izrada ovog strateškog dokumenta obuhvatila je sve aspekte strategije za zapošljavanje u RS od 2021 do 2026 godine uz razmatranje svih nacrta nacionalnih dokumenata i strategija na nivou Vlade RS.

Na sednici koja je održana danas izdvojeno je 24.2 miliona dinara za energetsku sanaciju objekta sportske hale u Gajdobri.

    Milorad Popović