Međuregionalno umrežavanje sa strateškim partnerima u oblasti privrede i turizma

0
404
romanolil.net

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević je uzeo učešće u regionalnoj konferenciji u Mostaru, koja je bila posvećena razvoju privrede u regionu i multimodalnim evropskim koridorima.

,,Ideja jeste da na ovakav način – aktivnim učešćem i umrežavanjem sa našim strateškim partnerima u regionu – osnažimo privredu i preduzetništvo u našoj zemlji i AP Vojvodini, ali i da se međuregionalno povežemo kako sa javnim, tako i sa privatnim sektorom u regionu“, rekao je sekretar Ivanišević.

On je dodao da je od izuzetne važnosti međuregionalna saradnja i na polju kreiranja jedinstvenog turističkog proizvoda, koji bi region kao turističku celinu ponudio na najefikasniji način evropskom i svetskom turističkom tržištu.

Ivanišević je danas učestvovao i na međunarodnom panelu posvećenom multimodalnim koridorima i njihovom uticaju na privredu i turizam u regionu i Evropskoj uniji, kao i na panelu posvećenom socijalnim izazovima u evropskim makroregijama.

Ovo je prva zajednička konferencija foruma jadransko-jonskih privrednih komora i Dunavskog biznis foruma.