Nevipe ande javno uprava-inkerđilas e konferencija nacionalne akademije

86

Đes: 25 Mart, 2021
Gradonačelnik pa o foro Sombor Atonio Ratković, arakhlas pesko than ande ađesutni online konferencija "Inovacije u javnoj upravi"-Pitanje izbora? kajak onilne konferencija inkaldas avri Nacionalna akademija za javnu upravu ketane e Ambasadom Republike Francuske ande Srbiji thaj francuskom Nacionalnom školom za javnu upravu (ENA).

Konferencija "Inovacije u javnoj upravi-Pitanje izbora?"
Pa e Nacionalna akademija phučipe pa e bućake inovacije ande javna uprava si ićijako phučimos, kanak đes đesestar aven nevi tehnologija.Pe ađesutni konferencija pesko iskustvo haj peske gindurja pa e kaja tema mothode majdvuče državake funkcionerja, sar vi manuša nadav e FO.

Konferencija "Inovacije u javnoj upravi-Pitanje izbora?"
Pa e Nacionalna akademija phučipe pa e bućake inovacije ande javna uprava si ićijako phučimos, kanak đes đesestar aven nevi tehnologija.Pe ađesutni konferencija pesko iskustvo haj peske gindurja pa e kaja tema mothode majdvuče državake funkcionerja, sar vi manuša nadav e FO.

romanolil.ne