Forosko Gradonačelnik si losardo te avel potpredsednik mreže Asocijacije lokalnih vlasti jugoistočne Evrope

93

Đes: 13. Apilo, 2021
Ando talo pa o 16. bešimos pe Generalno skupština NALAS-a (Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope) ađes sas losaripe pa o nevo predsedništvo pale kavak kidipe.

Somborski Gradonačelnik Antonio Ratković, si losardo pa o angluno potpredsednik, aj pa e nevo predsednik NALAS-a si losardi gradonačelnica

  1. Generalno skupština NALAS-a sas inkerdi online, sjakodo kerdas Kongres lokalnih vlasti Moldavije haj inkerđolpe kata 12. dži kaj 14. Aprilo.

Beršesko bešimos kidel manuša nadav e forurja,FO, lengi asocijacije -manuša andav o NALAS, sargodi vi e evropake institucije, partnerske kidimate, save putrene phučimos kanak si o svato pa o demokratija pa o lokalo thaj evropake integracije ande Jugositočna Evropa, dijalogo maškar e forurja, gor goresko pa o čačimosko buhljarimos thaj projekto PLATFORMA, sar te fundolpes lokalno ekonomikano buhljarimos.

NALAS si khudo kidipe pa e FO ande jugoistočno Evropa.O Nals si fundome karing 14 kidimate, savi sja ketane kiden 9000 FO. NALAS si fundome 2001. berš, kanak saj angluno forosko Forum thaj e regiona Jugoistočne Evrope.

romanolil.ne