Gde ti je smrti žalac i gde ti je pakle pobeda ?

130

Aa, kate si šil, perel baro iv, phurdel šudri balval, naštik ti ačhav naštikVaker vaker Pisi pisi,kralj romske pesme Šaban Bajramović.

Pobeda proždre smrt, gde ti je smrti žalac i gde ti je pakle pobeda ?

Taj zapanjujuće nizak broj – koji se odnosi na službenike samo jednog koncentracionog logora – objašnjen je činjenicom da su mnogobrojni pravnici i sudci također bili povezani s nacističkim strukturama i ideologijom.

Stoici su verovali da svetom vlada Logos (Razum) ono što je potpuno u njegovoj vlasti je briga o vlastitoj vrlini i to smatraju jedino važnim.Epikurza epikurejce najviše dobro je da duša bude ispunjena zadovoljstvima, koja kasnije neće dovesti do nikakvih bolova i nemira u duši.

Obe škole zapravo preporučuju život u sadašnjosti u kome se od života uzima ono što mu je predodredjeno dobro, kome nisu potrebni posebni uslovi sveta da bi postojalo.Klerikalizam: je sistem politike i ideologije ultramonanškog sveštenstva, koje u svima svojim postupcima i javnom radu vodi prvenstveno računa o interesima crkve i svoga staleža.

romanolil.ne