Rešavanje stanovanja u romskim mahalama u Nišu

0
416
AM PRESS

U planu je da se pokrene rešavanje višegodišnjeg problema stanovanja Roma pre svega u romskoj mahali na Jevrejskom groblju i u naselju Crcena Zvezda.
“Ono što nam je jako veliki zadatak jeste da razmislimo i dogovorimo kako da jednu romsku mahalu koji imamo u blizini, koja se nalazi na samom Jevrejskom groblju raselimo sa tog prostora. Mi smo ušli u određene pregovore sa romskom zajednicom da pronađemo dobru lokaciju u gradu.

AMPRESS

Da napravimo stanove za socijalno stanovanje i da ljudima omogućimo da žive u boljim uslovima. Da im se omogući da nesmetano obavljaju svoju delatnost a to je pre svega sakupljanje sekundarnih sirovina” – rekla je gradonačelnica Dragana Sotirovski

Što se tiče parcele gde se nalazi romsko naselje Crvena Zvezda gradonačelnica kaže:

“Romska mahala se nalazi na privatnom zemljištu, ali ne treba zaboraviti činjenicu da vlasnik parcele nije platio konverziju zemljišta gradu, što znači da u ovom trenutku on jeste korisnik ali ne i vlasnik, tako da je problem grada pre svega da tim ljudima da omogućimo da žive sasvim normalno na jednom prostoru gde će imati sve normalne uslove za život. ”

” Mi smo razgovarali sa Romima u svim delovima Niša o tome na koji način da im poboljšamo uslove za život. Nelegalne kuće koje imaju, a gde je moguće da se legalizuju, grad će pomoći. To je pre svega slučaj sa Beograd malom. To je u interesu grada” – rekla je Sotirovski