Razmatrana aktuelna pitanja u procesu pristupanja naše zemlje EU

0
301
ROMANOLIL.NET

Beograd, 21. april 2021.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je danas Koordinacionom telu za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, koje je razmatralo najvažnija aktuelna pitanja u procesu pristupanja naše zemlje EU.

To se pre svega odnosi na novu vladinu koordinacionu strukturu za pregovore sa EU, usklađenu sa principima nove metodologije politike proširenja Unije.

Ministarka za evropske integracije i glavni pregovarač Srbije za pristupne pregovore Jadranka Joksimović obavestila je članove Vlade i predstavnike Koordinacionog tela da očekujemo da će do kraja juna biti održana međuvladina konferencija na kojoj će, na najvišem političkom nivou, sa evropskim partnerima biti u potpunosti usaglašena primena nove metodologije za našu zemlju.

Srbija je, navela je ona, prihvatajući reformisani način pristupanja EU, odgovorno i pravovremeno uvela i klasterski pristup i u svoju koordinacionu strukturu i time se obavezala na još temeljnije usklađivanje reformskih aktivnosti i dodatnu političku sinergiju i snažnije političko vođenje procesa, kako nova metodologija i nalaže.

Razmatrane su aktivnosti Vlade po svih šest klastera, pre svega one u prvom, koji se odnosi na Osnove, odnosno na vladavinu prava.

Zaključeno je da treba usmeriti dodatne napore da se dostignu prelazna merila u tom segmentu, koja je postavila EU, a koja su i najvažnija za dalji napredak pregovaračkog procesa.

srbija.gov.rs

Joksimović je naglasila da smo u teškim epidemiološkim uslovima u prošloj godini završili reviziju akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24 u konsultaciji sa EU i civilnim društvom, ocenivši da je na taj način postignut reformski kontinuitet.

Posebno se razgovaralo o pripremama za potencijalno otvaranje klastera 3 – konkurentnost i inkluzivni rast i klastera 4 – zeleni dogovor i održiva povezanost, kao i o daljim aktivnostima na ubrzanju spovođenja reformi u pristupnom procesu.

Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici svih ministarstava Vlade Srbije, Joksimović je predstavila unapređenu i izmenjenu pregovaračku strukturu, u skladu sa principima nove metodologije.

Dogovoren je kontinuitet održavanja sastanaka Koordinacionog tela u  cilju dodatnog ubrzanja i pojačanog praćenja svih reformiskih aktivnosti u pristupnom procesu. 

S obzirom na to da je novom metodologijom definisano šest vodećih politika EU, postignut je dogovor o tome da će pregovaračke grupe, koje su do sada, po ranijoj metodologiji, radile uglavnom nezavisno, sada biti uzajamno tematski povezane u okviru jednog klastera, kojim će rukovoditi klasterski koordinatori.

Na ovaj način, kako je objašnjeno, postići će se koherentnost Tima za podršku pregovorima i unaprediti političko vođenje procesa, kako novi pristup i zahteva.

Koordinacionim telom predsedava predsednica Vlade Ana Brnabić, a rukovodi glavni pregovarač i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.