Rad na sveobuhvatnom uređenju oblasti socijalnog preduzetništva

0
297
romanolil.net

Beograd, 23. april 2021.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Darija Kisić Tepavčević prisustvovala je prvom sastanku Radne grupe za izradu nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, koji će doprineti normativnom uređenju i boljem razvoju ove oblasti.

Ovaj dokument će doprineti pre svega većem stepenu socijalne uključenosti teže zapošljivih lica i lica u stanju socijalne potrebe i njihovom ekonomskom osamostaljivanju.

romanolil.net

Značaj donošenja zakona o socijalnom preduzetništvu ogleda se u činjenici da su u Srbiji prisutne različite organizacione forme sa karakteristikama ili elementima socijalnog preduzetništva, ali da još uvek ne postoji uspostavljen zakonodavni okvir, kojim bi se ova oblast sveobuhvatno uredila.

Uspostavljanjem zakonodavnog okvira u oblasti socijalnog preduzetništva stvoriće se još bolji uslovi za podsticanje preduzetništva, čime će se poboljšati i opšti životni standard građana i građanki Srbije.