Prva romska poslanica

0
357
romanolil.net

Intervju sa Jelenom Jovanović, poslanicom u Skupštini  AP Vojvodine.

* Recite nam kako je teklo Vaše obrazovanje? 

Odrasla sam u Staroj Pazovi gde sam završila osnovnu i srednju školu. I ja i moji ukućani smo znali da želim i da mogu dalje. Izbor je bila Viša poslovna školu u Novom Sadu. Završila sam je i posle kraće pauze upisala sam pravni fakultet na kojem sam ostala godinu dana.Iz ove perspektive, bilo je to previše zahtevno i naporno posle svih godina školovanja. Pauzirala sam, ali kratko.U meni je sazrela ideja čime zaista želim da se bavim kroz život i upisujem Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima.Završila sam ga i sada sam na master studijama.

Naravno, to je deo mog formalnog obrazovanja.Sve vreme, uz redovno školovanje sam pohađala mnoge treninge, radionice, seminare… koji su mi, svaki na svoj način, pomagali da se izgradim.To je moj način da radim na sebi, jer čvrsto verujem da samo stalnim učenjem mogu da učinim i drugima život kvalitetnijim.

* Niz godina ste radili u Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne manjine. Koliko Vam stečeno iskustvo znači za sadašnju poziciju?

Višegodišnje iskustvo u pokrajinskoj administraciji, posebno u sekretarijatu u kojem sam bila zaposlena, pomoglo mi je u mnogo čemu.Upoznala sam kako funkcioniše izvršna vlast, sagledala probleme i u oblastima obrazovanja i nacionalnih manjina, ali i bila na izvoru informacija aktuelnih za oblasti propisa i uprave.Na novoj poziciji „ulazim u svet“ zakonodavne vlasti.Učim kako funkcioniše, na konkretnim primerima sagledavam sve oblike primene, a mogu dobro i da uočim vezu sa sudskom vlašću.Jer, veoma je važno za sve, a posebno za romsku nacionalnu zajednicu, da bude i u izvršnoj i u zakonodavnoj i sudskoj vlasti, a sada, prvi put, Roma ima na svim nivoima vlasti.Naravno, mali je broj Roma koji su uključeni, ali rad na tome je težak i dugotrajan, jer pre svega je neophodno da bude što više obrazovanih Roma u instutucijama sistema.Bez toga nema napretka za romsku zajednicu, ali ni za društvo u celini.

* Vi ste prva Romkinja na poziciji pokrajinske poslanice.Koja su vaša trenutna zaduženja kao poslanice? Tačno je da sam prva Romkinja, u istoriji srpskog parlamentarizma, na poziciji poslanice u pokrajinskom parlamentu.Ta činjenica je velika čast za mene, ali i za moju porodicu.Bila sam i prva Romkinja zaposlena u pokrajinskoj Vladi i znam koliko jeteško biti u bilo čemu prvi.Međutim, za mene su te činjenice i takve prilike važan motiv, ne samo lično, već i kao deo borbe za romsku nacionalnu zajednicu i prisustvo Roma u instutucijama sistema. Posebno mi je imponovalo ukazano poverenje da budem jedina Romkinja na pokrajinskoj listi „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ i znam da ću dati svoj maksimum da to poverenje i opravdam.Na žalost, pripadnika romske nacionalnosti nema na drugim listama i iz toga vidim da druge političke partije nisu ni zainteresovane ni spremne da Rome i Romkinje uključe kao ravnopravne saradnike u svoje redove.Poslanička zaduženja predviđaju aktivno učešće na redovnim zasedanjima i to jesu moje trenutne radne obaveze, ali sam se, uz to, aktivno uključila i u rad Odbora za nacionalnu ravnopravnost i skupštinskog odbora za obrazovanje i nauku u kojem sam na poziciji potpredsednice.Oba odbora su veoma značajna za romsku nacionalnu manjinu i želim da doprinesem radom da i u tim oblastima učinimo pozitivne pomake za sve članove našega društva.