Poverenica Brankica Janković sastala Daliborom Nakićem

0
337
romanolil.net

Poverenica Brankica Janković sastala se sa predsednikom Nacionalnog saveta Roma Daliborom Nakićem sa kojim je razgovarala o saradnji i aktivnostima usmerenim na unapređenje položaja Roma u Srbiji, kao i naporima koje Savet ulaže radi suzbijanja i zaštite od diskriminacije Roma.

I pored vidljivog pomaka, pred pripadnicima romske zajednice i dalje stoje brojne prepreke koje ih sprečavaju da se više uključe u sve društvene oblasti, počevši od obrazovanja i zapošljavanja do šire integracije u zajednicu.

Poverenica je istakla da je izlazak iz začaranog kruga diskriminacije i siromaštva moguć jedino ukoliko romska perspektiva bude uključena u procese donošenja odluka, u čemu Nacionalni savet romske nacionalne manjine, kao organizacija kojoj su zakonom poverena određena javna ovlašćenja da učestvuje u odlučivanju, ima veoma značajnu ulogu.