Potpisan Sporazum o saradnji u realizaciji reforme lokalnih finansija II (RELOF 2)

0
381
romanolil.net

Novi Sad,12.03.2021.

Švajcarski Državni sekretarijata za ekonomske  poslove-zastupnik, Ambasada Švajcarske u Srbiji potpisali sporazum o saradnj sa pokrajinske vlade sa partnerom–Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.U ime Pokrajinske vlade, Sporazum je potpisala sekretarka za finansije Smiljka Jovanović, a u ime Fonda „Evropski poslovi“ direktor Aleksandar Simurdić.

Projekat finansira Švajcarska Konfederacija, sa tri miliona franaka.

Cilj realizacije RELOF-a 2 u Srbiji jeste jačanja upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou radi unapređenja strateške raspodele javnih sredstava.Ova faza projekta traje do 31. januara 2023. god.