POSETA POKRAJINSKE POSLANICE JELENE JOVANOVIĆ CENTRU ZA SOCIJALNI RAD STARA PAZOVA

0
99
romanolil.net

Dana 22.12.2021. godine Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova posetila je Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica i Aleksandar Balinović, koordinator za romska pitanja pri kancelariji za inkluziju Roma.

Sastanku je prisustvovala Rada Žugić, direktorka Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova i Milana Radu, koordinator za romska pitanja u Centru za socijalni rad.

Jelena Jovanović pohvalila je aktivnosti koje Centar za socijalni rad realizuje kada su u pitanju Romi. Istakla je činjenicu da je broj primalaca socijalne pomoći znatno smanjen što govori o broju Roma koji su zaposleni kako u državnim tako i u privatnim preduzećima. Posebno je istakla značaj koordinatorke Milane Radu koja je apsolvent Pravnog fakulteta u Novom Sadu i koja je angažovana od strane Pokrajinske Vlade i Sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Kaže: „Centar za socijalni rad ima dobar pristup ka rešavanju problema nacionalnih manjina i pružanju podrške da se Romi zapošljavaju u institucije sistema što je politika cele naše države i našeg predsednika, pa se nadam da će Milana po završetku studija biti deo kolektiva Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova.“

Direktorka je pokrajinsku poslanicu upoznala sa uslugama koje Centar za socijalni rad pruža Romima kao što su novčana socijalna pomoć, jednokratna novčana pomoć, dodatak za negu i pomoć drugog lica, Projekat ,,ZA BOLJE SUTRA,, koji je namenjen ispitivanju potreba i poboljšanju života Roma.

Milana Radu je istakla da kao koordinator za romska pitanja ima odličnu saradnju sa svim institucijama u lokalnoj zajednici.

Aleksandar Balinović je naveo da je opštinsko veće opštine Stara Pazova usvojilo operativni plan za 2022. godinu u kojem su definisani ciljevi inkluzije Roma u Staroj Pazovi.

Centar za socijalni rad ima zaposlenog člana u mobilnom timu koji će raditi na inplementaciji operativnog plana i učestvovati u svim aktivnostima.

Tokom sastanka dogovorena je buduća saradnja Centra za socijalni rad, pokrajinske poslanice i kancelarije za inkluziju Roma.

Izvor: