PODELA TABLET RAČUNARA I ŠKOLSKOG PRIBORA – OPŠTINA BRUS

0
194
romanolil.net

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić i predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski, prisustvovali su podeli školskog pribora i tablet računara za učenike romske nacionalnosti koji pohađaju razrede osnovnih škola u Brusu.

U ime opštine Brus, svečanoj podeli pribora prisustvovala je predsednica opštine Valentina Milosavljević.

Predsednik Nakić je u svom obraćanju prisutnim učenicima i roditeljima pohvalio odnos rukovodstva opštine Brus prema inkluziji Roma, kao i saradnju sa Udruženjem Roma iz Brusa Amare phrala koje uspešno vodi predsednik Udruženja Aleksandar Saša Jovanović.