Otvarajuća konferencija projekta „Zajednički razvoj prekogranične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi“ – EcoBikeNet

0
313
romanolil.net

U svojstvu predstavnika vodećeg partnera na projektu, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević istakao je da je ideja razvoja cikloturizma, odnosno turizma namenjenog posetiocima koji prolaze Evropu na biciklu, veoma značajna.

,,Govorimo o bezmalo 18.000 turista u periodu pre pandemije koji su prošli kroz Vojvodinu biciklom. Zajedno sa drugim sekretarijatima nastojaćemo da pomognemo još više ovu ideju i nove grane turizma, kao i druge ideje koje će dovesti što veći broj turista u Vojvodinu.

Ova biciklistička staza, poznatija kao ,,Najbolje na Istoku“, kreće od Norveške, i završava se u Grčkoj, duga je preko 6.000 kilometara i generiše znatan broj turista“, rekao je Ivanišević, dodavši da je ideja Pokrajinske vlade i Sekretarijata za privredu da se u Vojvodini razvijaju svi vidovi turizma.

,,Partneri smo na jednom projektu koji je veoma bitan za razvoj naše privrede i turizma, ali je i pokazatelj potencijala životne sredine naše zemlje, jer će predviđena biciklistička trasa prolaziti dobrim delom kroz Srbiju. Ona obuhvata veliki broj zemalja, što znači da će svi turisti voljni da voze bicikl moći da prenoće na pojedinim lokacijama i da vide šta to Srbija nudi. Potrebno je pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju, koja je uslov za početak izgradnje te staze“, rekla je podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Brankica Tabak.

Pojedinosti o samom projektu predstavili su menadžer projekta Milan Iličić iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i Lorand Vigh iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Projekat ,,EcoBikeNet“ se odnosi na izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima na delu rute Eurovelo 11, što je preduslov za izgradnju biciklističkih staza kroz Mađarsku i Srbiju na toj ruti. Ovaj koridor definiše Evropska biciklistička federacija sa ciljem da poveže sever i jug evropskog kontinenta.

Realizacija ovih zadataka predstavlja doprinos projektnih partnera razvoju međunarodnog biciklističkog koridora Eurovelo 11. S obzirom na to da je ruta na deonici koja prolazi kroz teritoriju Republike Srbije zemljana staza duž nasipa u nezadovoljavajućem stanju, predviđena je izrada neophodne projektno-tehničke dokumentacije.

Biciklističke staze koje budu izgrađene na osnovu te dokumentacije, kao i postavljena turistička signalizacija ka zaštićenim područjima, znatno će doprineti promovisanju zdravijeg načina života, izmeštanju biciklističkog saobraćaja sa glavnih puteva na kojima se trenutno odvija, kao i razvoju cikloturizma i ekoturizma.

On je naglasio da je saradnja sa svim stručnim školama od velikog značaja za unapređenje poljoprivrede.

„Školujući i obrazujući novi kadar u agraru, uticaćemo na sve brži razvoj i modernizaciju, što će zasigurno obezbediti visoko pozicioniranje Srbije na svetskom tržištu“, naveo je Božić.

Direktor Škole Zoltan Šarnjai ukazao je na uspešnu saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, istakavši da subvencije koje ova obrazovna ustanova godinama ostvaruje doprinose unapređenju nastave i stvaranju boljih uslova za primenu stručnih znanja u praksi.

Primopredaji traktora prisustvovao je i predsednik Opštine Kanjiža Robert Fejstamer.