Osma sednica skupštine grada Sombora

0
434
AM PRESS

Sombor,12.03.2021.god. skupštinska sala Županija

Održana je osma sednica skupštine grada Sombora.Ispred gradskih odbornika se našlo 13 tačaka dnevnoga reda.Između ostalih predloženih  tačaka dnevnoga reda našao se i: Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2021-2023.godine.

Važno je napomenuti da je Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2021-2023.god. usvojen, te da se može krenuti sa implemnetacijom istoga.