Opštini Apatin 4 miliona dinara za usluge socijalne zaštite

0
295
romanolil.net

Opštini Apatin odobrena su sredstva u iznosu od 4.251.766,00 dinara na osnovu ugovora o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavezuje ovim ugovorom opštinu da sredstvima mogu da se finansiraju usluge socijalne zaštite iz nadležnosti jedinice lokalne samouprve, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i odlukom o pravima i uslugama iz socijalne zaštite donetim od strane jedinica lokalne samouprave, po osnovu stepena razvijenosti Opštine ispod republičkog proseka.

Ispred opštine Apatin, ugovor je potpisao zamenik predsednice opštine Apatin Radovan Đukić, koji se ujedno i zahvalio ministarki Prof. dr Dariji Kisić Tepavčević na odobrenim sredstvima.

Sredstva koja smo dobili su veoma značajna za finansiranje usluga socijalne zaštite koja na nivou opštine pružamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Iz njih ćemo finansirati usluge dnevnog boravka, pomoći u kući, usluge smeštaja u prihvatilištu, kao i ličnog pratioca dece sa invaliditetom, te usluge personalne asistencije koja su dostupna punoletnim licima sa invaliditetom, kao i druge usluge socijalne zaštite u skladu sa potrebama i prioritetima, rekao je Radovan Đukić.