OBUKA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH SAVETA

0
237
romanolil.net

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, organizovalo je obuke za predstavnike Nacionalnih saveta nacionalnih manjina na teme – rodni identitet, rodna ravnopravnost, antidiskriminaciona politika i nacionalne manjine, tehnike uspešnog dijaloga, žene – mir – bezbednost.

U ime organizatora, pozdravnu reč i uvodno obraćanje učesnicima imale se ministarka Gordana Čomić i Milana Rikanović u ime Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Wumen).


U ime Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, prisustvovali su predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski i generalni sekretar Dejan Vlajković.

Čabrilovski i Vlajković su imali prilike da učestvuju na panelima i iznesu stavove Nacionalnog saveta i ukažu na probleme romkinja u svakodnevnom životu, iznesu stav o antiskriminacionoj politici, kao i o drugim pitanjima važnim za romsko stanovništvo.

U izjavi za medije, takođe su se osvrnuli na prava žena, potencijala romskog stanovništva, kao i o radu Nacionalnog saveta i aktuelnim temama.