Nove mere aktivne politike zapošljavanja podstiču preduzetnički duh

0
286
romanolil.net

Novi Sad , 26. april 2021.

Od ove godine, mere su u potpunosti sinhronizovane i iznosi koji su predviđeni propozicijama Nacionalne službe za zapošljavanje su jednaki iznosima predviđenim u konkursima Sekretarijata“, rekao je sekretar Ivanišević.

On je istakao da je ovakav način rada jedini pravi put, te podsetio i na zajedničko sprovođenje mera i udruživanje sredstava Sekretarijata sa Garancijskim i Razvojnim fondom AP Vojvodine.

Ivanišević je najavio da će javni konkursi Sekretarijata za privredu iz oblasti zapošljavanja biti objavljeni 5. maja 2021. godine.

Sporazum o saradanji u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Nacionalne službe za zapošljavanje, potpisan je danas u Pokrajinskoj vladi.

Predmet ovog dokumenta jeste efikasnija i sinhronizovana realizacija mera aktivne politike zapošljavanja koje su predviđene Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2021. godinu.

Sporazuma su potpisali pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević i direktorka Pokrajinske službe za zapošljavanje AP Vojvodine Snežana Sedlar.

,,Danas potpisujemo sporazum o zajedničkoj realizaciji programa zapošljavanja, koji realizuje Sekretarijat za privredu, u ukupnom iznosu od 42 miliona dinara. Ovaj dokument znači da Sekretarijat te programe realizuje, isključivo, u skladu sa merama i programima koji su predviđeni akcionim planom i na nacionalnom, odnosno pokrajinskom nivou.

Praćenje i kontrolu realizacije ugovornih obaveza obavljaće Sekretarijat u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.