Nova radna mesta u lokalnim preduzećima

0
353
romanolil.net

Kada postoji  tim ljudi koji znaju: šta hoće, politička dobra volja, javni interes, romske  OCD i ljudi koji hoće da rade, ovakvi rezultati su neminovnni.

Uz sve navedeno tu je nemačka organizacija GIZ, SKGO, “Vojvodinašume”, Regionalna privredna komora.

Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, zajedno sa saradnicima, obišao je danas radnike na obuci u Javnom preduzeću „Vojvodinašume – Šumsko gazdinstvo Sombor“ koji se obučavaju u okviru projekta „Iz margine na posao – obuka Roma za postojeća radna mesta“, gde ih je dočekao i direktor „Šumskog gazdinstva Sombor“ Srđan Peurača.

„Vojvodinašume – Šumsko gazdinstvo Sombor“ je jedno od 16 preduzeća sa teritorije Grada Sombora koji su se kao poslodavci uključili u projekat „Iz margine na posao – obuka Roma za postojeća radna mesta“.

Projekat se sprovodi u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Republici Srbiji“ koji finansiraju Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), a zajednički ga realizuju Grad Sombor, Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor i Savez romskih nevladinih organizacija Zapadno-bačkog okruga Sombor, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom i Opštim udruženjem preduzetnika.

U okviru projekta „Iz margine na posao – obuka Roma za postojeća radna mesta“ 70 ljudi pohađa i uspešno završava obuke, odnosno stručno usavršavanje, a 32 korisnika projekta zasnovaće radni odnos kod poslodavaca gde su se obučavali i koji su istakli potrebu za konkretnim radnim mestima.

Gradonačelnik Antonio Ratković ovom prilikom je istakao da mu je izuzetno drago što će zahvaljujući ovom projektu 32 pripadnika marginalizovanih grupa dobiti zaposlenje, kao i da je veoma bitno da će svaki privrednik koji se uključio u projekat dobiti obučenog radnika.

„Samo bih naglasio da je kroz ovaj projekat do sada zaposleno 32 pripadnika romske nacionalne zajednice, kroz mere za samozapošljavanje i novo zapošljavanje Grad Sombor je zaposlio oko 50 radnika, plus 29 radnika će ove godine biti zaposleno kroz javne radove, tako da ove godine očekujemo da će biti zaposleno, što kroz projekte, što kroz mere Grada za zapošljavanje, oko 100 ljudi, što svakako nije mali broj i ako nastavimo ovakvim tempom, siguran sam da svi ljudi koji budu želeli da rade imati tu mogućnost“ poručio je gradonačelnik.