Nemački GIZ podržao kancelariju za Inkluziju Roma AP Vojvodine

0
397
romanolil.net

Da je inkluzivni razvoj manjinskih grupacija itekako važan korak ka evropskim standardima i ciljevima, pokazala je još jednom AP Vojvodina i sva ministarstva na čelu sa Gospodinom Nenadom Ivaniševićem koji na svečanoj dodeli uručivao sertifikate polaznicima koji su uspešno završili obuke u sklopu programa nemačkog Giza, Edukativnog centra Novi Sad i Udruženja romskih studenata koji uspešno sprovode ovaj program već 5 godina.


Da je ovu inicijativu prepoznala i Kancelarija za inkluziju Roma dokaz je i sporazum koji je potpisan na svečanoj dodeli u holu Vlade Ap Vojvodine.


Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanig grupa u Srbiji“ se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dok potpisani dokumenti imaju za cilj da olakšaju sprovođenje mera za zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika i drugih osetljivih grupa na teritoriji AP Vojvodine, kao i unapređenje lokalnih institucionalnih okvira, mehanizama i usluga u oblasti socijalnog uključivanja osetljivih grupa.Na teritoriji Republike Srbije je preko 2.000 uspešnih korisnika ovog Programa.


Potpisnici su istakli su da su pomenuti dokumenti u skladu sa nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i da je od ključne važnosti osnaživanje ranjivih kategorija, kako bi koristili raspoložive mehanizme zapošljavanja.

„Potpisivanjem sporazuma između Kancelarije za inkluziju Roma i GIZ-a je formalizovana dosadašnja saradnja sa ciljem jačanja partnerstva, usklađenim i koordinisanim aktivnostima.Zajedničke aktivnosti biće usmerene na kreiranje politika na pokrajinskom i lokalnom nivou i jačanje kapaciteta partnera i lokalnim samoupravama za sprovođenje projekata usmerenih na stvaranje prilika i mogućnosti za veće uključivanje i kvalitetniji život Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u Vojvodini“, istakla je LJiljana Mihajlović.


,,Pitanje inkluzije, podrške i pružanja pomoći pripadnicima romske zajednice jeste pitanje za celokupno društvo koje ume da iznađe mehanizme pomoći i saradnje sa onim institucijama i organizacijama koje zajedničkim kapacitetima mogu da pruže adekvatan odgovor i podršku.

Potrebno je raditi na izgradnji i održanju sistema koji ranjive kategorije stanovništva neće marginalizovati, već im omogućiti ravnopravan status i jednake mogućnosti u svim sferama društva, a pogotovo u oblasti zapošljavanja i obrazovanja“, istakao je dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.


On je pozvao korisnike ovog programa da konkurišu na mere podrške zapošljavanju koje je raspisao Sekretarijat za privredu, odnosno na konkurse koji su u toku.
Stručne obuke Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, prevashodno, zanatske profile je 2019. godine završilo više od 60 polaznika, a tokom aprila ove godine ovom stručnom usavršavanju se priključilo još 44 polaznika iz osetljivih grupa.


Direktor Edukativnog centra za, Aleksandar N. Ašonja, rekao je da su obuke trajale tri meseca i da su sprovođene u saradnji sa Udruženjem romskih studenata, kao važnim partnerom koji je vodio proces informisanja i uvođenja korisnika u meru stručnih obuka i koji im je pružao i mentorsku podršku.


Učesnici današnje svečanosti su i državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ninoslav Jovanović, v.d. direktora Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine, Ljiljana Mihajlović, kao i vođa programa za inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa, Aleksandra Dimić – Ugrinaj, koja je ujedno bila i potpisnik oba dokumenta.


Ovo je idealna prilika, pre svega za mlade Rome i Romkinje, ali i za one koji su u poznim godinama, a žele da se usavršavaju i na taj način budu konkurenti na tržištu rada, ali i da načine korak ka boljoj budućnosti svojih porodica, egzistencijalnom razvoju, ali i integraciji u društvene tokove Republike Srbije.

Milorad Popović