„Mladi Romi i Romkinje nosioci promena“

0
288
romanolil.net

Na inicijativu i u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjniska prava i društveni dijalog, održana je svečanost povodom potpisivanja zajedničke izjave o namerama, čiji su potpisnici u ime Vlade Srbije Ministarstvo, UNDP-a, UNHCR-a i Nacionalni savet romske nacionalne manjine, čime je započet tematski dijalog o zapošljavanju mladih obrazovanih Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

U ime Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, potpisnik izjave bila je predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski.

Čabrilovski je izjavila povodom tematskog dijaloga da Nacionalni savet pruža podršku mladima u svim segmentima društvenog angažovanja i zapošljavanja, što dokazujemo i suštinski, a ne samo deklarativno, jer smo do sada u poslednjih dve godine u saradnji sa UNDP-om i REF-om pružali stručnu praksu mladima kroz njihovo stažiranje u Nacionalnom savetu, uz poruku „da su mladi ne samo naša budućnost, već i sadašnjost o kojoj moramo da razmišljamo“.

Povodom potpisivanja izjave o namerama, Čabrilovski je izjavila:

„Današnjim potpisivanjem izjave o saradnji između naših institucija pokazujemo visok nivo odgovornosti prema građanima koji su nam dali poverenje da ih zastupamo u različitim oblastima inkluzije Roma.
Veoma sam zadovoljna dosadašnjom saradnjom sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, UNDP, UNHCR i drugim međunarodnim institucijama. Sasvim sam sigurna da će naša saradnja ići uzlaznom putanjom, jer imamo isti cilj, a to je što bolji položaj romskog stanovništva u Srbiji u svim segmentima društveno-političkog i ekonomskog života“.

Pored potpisnika izjave o namerama, skupu su se obratili i predstavnici Asocijacije mladih volontera koji su iskazali zadovoljstvo pokrenutim dijalogom i dali predloge i sugestije o tome u kom smeru bi trebao da se kreće dijalog u cilju veće zapošljivosti i vidljivosti na tržištu rada mladih i obrazovanih Roma i Romkinja.

U ime Vlade Srbije potpisnik je bila ministarka Gordana Čomić, u ime UNDP-a potpisnik je bila stalna predstavnica Programa UN za razvoj Fransin Pikap, u ime UNHCR-a šefica predstavništva Visokog komeserijata UN za izbeglice Frančeska Boneli.