Kuda plovi ovaj brod?

0
376
romanolil.net

Ko smo mi, šta smo mi ?Dali smo rezultat  slučaja ?Jedino ljudska bića  postavljaju  pitanja, šta je istina ! Koliko postavljamo pitanja o samim sebi ?Koliko smo samoreflektivni ?Odakle smo, šta radimo ovde, kakav je smisao svega ?

Šta će biti sa svim onim što radim danas, šta će biti sa svim onim što ću raditi sutra?Sagledavajući  ovu trenutnu situaciju u kojoj se nalazim, tenzije, bolesti, mira je sve manje, postavljam pitanje „kuda plovi ovaj brod“ u kome smeru .

Gde će brod završiti, šta mogu ja učiniti, da se smanje tenzije, ubistva, bolesti, izrečene neistina, sebičnosti i svega onoga što karakteriše trenutno vreme.Dali mogu probuditi svoju svest, ili pak svest komšije.Dali postoji  i trunke altroizma- altroizam u nama (svetu).Ričard Nibur (mislilac) je analizirajući ljude pred političke izbore došao do zaključka da je mentalitet ljudi takav, da se oni nadaju da će konačno nakon izbora „zlatno doba početi“.

Šta je zlo ? Hm !

Koliko slobodu imamo, dali je to apsolutna sloboda, ili slobodu stvorenja !Jedino Bog ima apsolutnu slobodu!Dali esencija prethodi egzistenciji ?Dali smo spoznali suštinu ljudsko bića ?Moramo znati da smo stvorena  bića te da smo između ostaloga  prihvatili i zlo, zlo koje poseduje u sebi samoubilačku moć i naravno na kraju krajeva svako  zlo  samo  sebe uništi–pojede.

Zlo dobija bitke, ali zasigurno gubi rat!

Zlo dobija bitke, ali zasigurno gubi rat !

Mi nismo stvoreni  slučajno, da mrzimo, da ubijamo, da ne volimo !Kada će mo  spoznati  to zlo u sebi, i kazati ne želim da mrzim ! ne želim da budem deo ogromne mase ! ja želim da volim jer ljubav je pokretač  svega  što je dobro.Dali je  Ričard Nibur (mislilac) u pravu ?Kada će to „zlatno doba“ ?Neznam, ali siguran sam da se mnogi pitaju „kud plovi ovaj brod“ te da će zlo samo sebe pojesti.To zlo je među nama samima u romskoj zajednici.