Konstruktivna inicijativa – konkrektan rezultat

0
241
romanolil.net

Tokom Juna meseca 2021.godine održan je sastanak sa direktoricom Kancelarije za inkluziju Roma Pokrajinske vlade Ljiljanom Mihajlović, i Jelenom Jovanović, pokrajinskom poslanicom, tadašnja tema razgovora je bila zapošljavanje koordinatora za romska pitanja u kulskoj opštini, što je danas i realizovano.

Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić održao je danas sastanak sa pokrajinskom poslanicom Jelenom Jovanović povodom uvođenja koordinatora za romska pitanja u opštini Kula.

Danas je predstavljen koordinator za romska pitanja Ivana Novaković, apsolvent na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu, koja će se u budućem periodu baviti rešavanjem problema romske nacionalne zajednice na teritoriji opštine Kula.

Predsednik Miljanić je podsetio da opština Kula ima Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma i Romkinja, koji je počeo sa implementacijom 2020. godine i traje do 2024. godine, a u koje su uključeni svi relevantni subjekti, što je veoma značajno, jer je lokalna samouprava u Kuli prepoznala kako da unapredi položaj romske populacije na svojoj teritoriji.

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić istakao je da će na ovaj način lokalna samouprava moći lakše da sagleda koje su potrebe romske zajednice, da iste budžetira u okviru Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma i Romkinja, kao i da se bude u stalnom kontaktu sa romskim porodicama.

Jelena Jovanović pokrajinska poslanica podsetila je da je nedavno održan sastanak u opštini Kula te da je lokalna samouprava veoma brzo i efikasno reagovala po pitanju zapošljavanja koordinatora za romska pitanja, što je veoma značajno za poboljšanje položaja romske nacionalne zajednice.

“Veoma sam zadovoljna današnjim sastankom i ono što je posebno važno je što su na današnjem sastanku, pored predsednika opštine i njegovih saradnika, prisustvovali predstavnici ključnih institucija koji se bave problematikom Roma”- rekla je pokrajinska poslanica Jelena Jovanović.