Još jedna uspešno završena obuka u AP Vojvodini

0
362

U Novom Sadu uspešno je završena još jedna obuka karijernog vođenja i usmeravanja pripadnika romske zajednice na putu do stručnog usavršavanja i pronalaženja lakšeg puta do zaposlenja. Međutim interesantno je da je sve više interesanata osoba koja nisu pripadnici romske zajednice na polju usavršavanja i pohađanja kvalitetne obuke koju sprovodi Edukativni Centar u saradnji sa GIZ-om i Udruženjem romskih studenata iz Novog Sada.

I ove godine obuku za frizeraj, negu i lepote što se tiče pripadnica lepšeg pola završilo je 7 polaznica koje su pokazale izuzetno interesovanje za ovim zanatom, takođe je 8 polaznika uspešno završilo obuku za rukovaoca građevinskim mašinama i dobilo mogućnost za pronalaženje zaposlenja, ali i razvoja karijere u budućnosti.

Profili polaznika i polaznica su različiti jer je ovo mogućnost koja se pruža svima bez obzira na obrazovni profil i razliku u godinama.

Program koji Nemački GIZ sprovodi je od izuzetne važnosti jer se daje mogućnost osobnog razvoja, karijernog usmeravanja i prilika za konkurisanje na tržištu rada. Ovaj program sam po sebi je od izuzetnog kvaliteta što se tiče predavača u Edukativnom centru, ali se krug se ne završava tu jer URS od momenta odabira kandidata do završne obuke zajedno sa partnerima prati tok obuke i profilisanje kao i razvoj prijavljenih kandidata, pa i do karijernog usmeravanja i pronalaženja posla, tako da kompletan tok od obuke do zaposlenja ima kontinuitet u razvoju samih kandidata.

Predlažemo da ovakvih obuka i programa bude što više jer je upravo ovakav način usmeravanja prilika za romsku zajednicu za ekonomsku stabilnost i pronalaženja mesta pod suncem u društvu i državi u kojoj živi.

Verujemo i nadamo se da će i Romi ekonomsko ojačati i biti jednaki u zajednici ali i ozbiljni konkurenti na svim poljima zemlje u kojoj žive i da će Inkluzija Roma zahvaljujući ovakvim ljudima i programima, zaista doprineti bolji položaj Roma i Romkinja u RS i AP Vojvodina.

Novinar

Milorad Popović