Još 9 porodica u svojima kućama

0
279
romanolil.net

Član Gradskog veća za oblast socijalne zaštite Darko Smiljanić ispred Grada Sombora potpisao je danas u Beogradu trojni ugovor sa Ministarstvom za brigu o selu i devet porodica koje su dobile sredstva za kupovinu kuća u selima koja pripadaju teritoriji Grada Sombora.

Zahvaljujući Javnom konkursu za realizaciju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu, porodice:  Misreta Neziri i Kamenko Golub, Slađana Lacković, Suzana i Nenad Nikolić, Marija i Šandor Radak, Sandra i Robert Boršodi, Monika Rajčanji i Dragan Grba, Sintia Jankov i Danijel Gernhardt, Saša Hajdu, Endrina i Josip Krušković svoj novi dom imaće u nekom od somborskih sela.