“Istina o Istini”

0
439
romanolil.net

Dali postoji  objektivna istina ?Postmodernizam  je misaoni  pravac koji dovodi u pitanje apsolutno sve.Metanarativ, je učenje za koje  ljudi veruju da može biti primenjivano svuda, na svakoga pojedinca, u svakom  istorijskom periodu.Doba racionalizma (17- 18 vek), je ostavilo  duboki trag na istoriju sveta kao, da svet nikada više nije bio isti.Protagora  je rekao  homo mensura – čovek je mera ili je ljudski razum  mera za svaku istinu.Sve što postoji mora proći kroz ljudski razum ( jedan metanarativ ).

Marksizam, liberalizam, kapitalizam itd… su univerzalni,  to je negiranje individualnosti pojedinca, a njihova je primena nasilna.Ne postoji  univerzalna objektivnost, istina  o ljudskoj  istoriji.Potrebno je tražiti novi sistem vrednosti koji će dozvoliti individui da iskaže svoje potrebe.Današnje  ideologije, sistemi vrednosti, politike na koji način da ih razumemo, kako da ih vrednujemoNepobitna je činjenica da su racionalizam, postmodernizam duboko isprepletani današnje vreme.

Kada ja “Opre Roma” ostvari soje ideje, e tada nastupa period da li, postmodernizama, racionalizam ili ko zna kako se zove nadolazeće vreme.Ja ga zovem na sebi svojstven način vreme postracionalizam, post jer se  primenjiva svude, na svakog pojedinca, u svakom  istorijskom periodu, a racionalizam    negira individualnosti pojedinca, a njegova primena je obmanjujuća.

Postracionalizam  je veoma vidljiv u romskoj svakodnevnici ! Kada je zajednica potrebna, e tada nas veoma lako nađu i zagovaraju priču homo mensura – “čovek je mera ili je ljudski razum  mera za svaku istinu”.Taj novi trend postracionalizam, dvojac koji  se koriste i za potkusurivanje sa romskom zajednicom.Veoma je funkcionalan u mnogim segmentima promovisanja i primene autokratije.Za reprezente ( nije da ih nema )  dvojca postracionalizma, zajednička je osobena karakteristika, primene neistina.Nasilna primena se ne ogleda samo u fizičkom nasilju, ta vrsta nasilja se ogleda i u primetnoj i neprimetnoj diskriminaciji.

Stavljanjem problema pod tepih, fingiranim izveštajima, lažnim političkim obećanjima (zapošljavamo sto mladih Roma/kinja).Kako da pronađemo izlaz iz doba postracionalizm? a kako da pojedinac da tačan odgovor?Postojeći  dvojac postracionalizma  “opet gura romsku zajednicu u ponor”, gde će biti uništeno biološko biće najmnogobrojnije manjine u Srbiji i  Evropi.Pa šta se čekamo ? vreme je da svi zajedno učinimo ovaj svet boljim, lepšim za život,da se zajedno borimo se za istinu.Jer  istina slatka, slađa od najslađeg  grožđa.Istina je svetlost, a svetlost je život, pa živimo život dostojan Roma –čoveku.Zbacimo sa sebe okove postracionalizma, fingiranih dokumenata, korupcije, mita, članova romske zajednice koji su se otuđili od svoga naroda!

Mi to možemo jer davno je rečeno: “Ako se ja mogu promeniti  i Vi se možete promeniti, svako se može promeniti”.