INKLUZIJA ROMA KROZ ROMAKTED PROGRAM

0
323
romanolil.net

U Palati Srbije danas je u organizaciji Saveta Evrope, a u saradnji sa ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pokrenuta druga faza Romakted programa, gde će biti uključena i naša opština.

Događaju su ispred lokalne samouprave prisustvovali zamenik predsednice opštine Apatin Radovan Đukić i koordinator za romska pitanja Danijela Ignac.

Program je zamišljen tako da osnažuje političku volju i održivu politiku učešća lokalnih vlasti, kao i da izgradi sposobnosti i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica kako bi one dale svoj doprinos u izradi, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se odnose na njih.

Namera programa Romakted je da ojača političku volju i podrži lokalni razvoj putem izgradnje kapaciteta lokalnih vlasti da odgovore na potrebe romske zajednice i ohrabrivanje učešća Roma i Romkinja u lokalnim planovima i projektima.

Takođe, cilj projekta je i da osnaži (kroz primere, obuke i stručno osposobljavanje) Rome i Romkinje na individualnom nivou (pomažući ljudima da ostvare svoja osnovna prava i prošire svoje sposobnosti i veštine), kao i na nivou zajednice (pomažući ljudima da se organizuju kako bi izrazili svoje interese u vezi rešavanja problema u zajednici), kao i da poboljša i poveća stepen posvećenosti, kapacitete, znanja i veštine institucija u radu na inkluziji Roma, sprovodeći koncepte dobrog upravljanja u praksi.